top of page

Beleid inzake Gegevensbescherming en Datalekken

Bij www.lunterencentrum.nl hechten we veel waarde aan de bescherming van de privacy en gegevens van onze klanten, gebruikers en bezoekers. Dit beleid inzake gegevensbescherming en datalekken beschrijft onze toewijding om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle gegevens die we verzamelen en verwerken te waarborgen.

Verzameling en Gebruik van Gegevens

Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die vrijwillig door gebruikers wordt verstrekt via onze website, via e-mailcommunicatie of via andere interacties met ons bedrijf. Deze informatie kan onder meer namen, contactgegevens, demografische informatie, betalingsgegevens en andere relevante gegevens omvatten. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Beveiliging van Gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van onze gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We evalueren voortdurend onze beveiligingsprocedures en passen deze aan om te voldoen aan de nieuwste technologische ontwikkelingen en bedreigingen.

Datalekken

In het geval van een datalek nemen we onmiddellijk stappen om de omvang van het incident te beoordelen, de getroffen partijen te informeren en passende maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. We zullen samenwerken met relevante autoriteiten en de betrokkenen informeren over de aard van het datalek, de mogelijke impact en de stappen die worden ondernomen om de situatie aan te pakken.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien deze onjuist of onnodig zijn. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens voor specifieke doeleinden en kunnen verzoeken om de beperking van de verwerking van hun gegevens onder bepaalde omstandigheden.

Wijzigingen in dit Beleid

Dit beleid inzake gegevensbescherming en datalekken kan van tijd tot tijd worden herzien en bijgewerkt om te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en beste praktijken op het gebied van gegevensbescherming. We zullen gebruikers op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in dit beleid via onze website of via andere passende communicatiekanalen.

Contact

Als u vragen heeft over ons beleid inzake gegevensbescherming en datalekken, neem dan gerust contact met ons op via mail Lunterencentrum@middenstandlunteren.nl.

Laatst bijgewerkt: 01-02-2024

Beleid Datalek

bottom of page