top of page

Privacy Policy

Privacy verklaring
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. 

 

Privacy Policy
Dit is de Privacy Policy van Luntenterencentrum.nl, de website van C.O.L Centrum ondernemers Lunteren Dorpsstraat 106 6741 AD Lunteren

 

Het C.O.L is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens het C.O.L verzamelt en gebruikt en wat C.O.L   met deze persoonlijke gegevens doet. In het kort:

  • C.O.L zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van jouw persoonsgegevens;

  • Je wordt geïnformeerd over het gebruik door C.O.L van jouw gegevens;

  • Je privacy wordt door ons gewaarborgd.

 

Deze Privacy Policy geeft slechts het beleid C.O.L weer en heeft geen betrekking op sites waarnaar op de C.O.L site een link is opgenomen of sites waarop een link is opgenomen naar www.lunterencentrum.nl

(Persoons)gegevens
Deze (persoons)gegevens verwerken wij alleen als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief:

a.   E-mailadres;
b.   IP-adres en locatiegegevens;

C.O.L verzamelt deze gegevens en slaat de gegevens op in een databestand. De gegevens in het databestand worden dus enkel door jou aan C.O.L verstrekt.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?
Wij hebben bovenstaande gegevens van jouzelf verkregen.

Doeleinden
Wij verwerken je gegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven.

Contactformulier of e-mail
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. Wij hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die wij op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken wij het met doel om op je bericht te kunnen reageren. Wij bewaren deze communicatie maximaal twee jaar.

Nieuwsbrieven
Wij versturen je graag een nieuwsbrieven omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je via deze website aanmeldt voor een nieuwsbrief van Lunterencentrum.nl, dan ontvang je een bericht ter herbevestiging van jouw aanmelding. Na ontvangst van jouw herbevestiging sturen wij jou de nieuwsbrief periodiek toe tot het moment van afmelding. Wij bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Wij bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Statistieken over websitebezoek
Wat leuk dat je onze website bezoekt! Wanneer jij onze website bezoekt, worden jouw IP-adres en locatiegegevens verwerkt voor analyse van de herkomst en het gedrag van doelgroepen op deze website. Zie meer onder cookieverklaring

 

Winacties
Als je reageert op een actie of prijsvraag, dan gebruikt C.O.L je gegevens om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op marketingacties te meten.

 

Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
Wij delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:
•    Hosting en bouw van onze website; Wix.com
•    Nieuwsbriefdienst; wix.com
en mailchimp 

 

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.  Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld.

 

Links en social media
Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wij willen het bovendien voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om onze social media pagina’s te bezoeken. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
•    Facebook
•    Instagram
 

Jouw rechten
Wij  informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via Lunterencentrum@middenstandlunteren.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen. Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

 

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken
Hebben wij je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

bottom of page